برچسب: واکوپا

  • واکوپا برای لینوکس

    wakoopa رو همه می‌شناسن . حالا واکوپا برنامه خودش رو برای کاربران لینوکس آماده کرده. برای نصب برنامه کارای زیر رو انجام بدید. ۱- sudo sh -c “echo deb http://apt.wakoopa.com all main > /etc/apt/sources.list.d/wakoopa.list” ۲- sudo wget -O – http://apt.wakoopa.com/pubkey.txt | sudo apt-key add – ۳- sudo apt-get update && sudo apt-get install wakoopa خبر…