برچسب: عصر ارتباط

  • دانلود کامل آرشیو هفته نامه عصر ارتباط و کلیک

    قدیما یادش به خیر هر هفته دم دکه، هفته نامه عصر ارتباط رو می‌خریدم بماند که قبلش مدت‌ها کلیک جام‌جم و قبل از شماره یکش، کاشف جام‌جم رو می‌خریدم:دی و عین دیوانه‌ها، بدون اینکه حتی پی‌سی مخصوص بازی داشته باشم، و یا بخوام سیستم جدیدی بخرم، با تمام صفحاتش حال می‌کردم و حتی از یک…

  • WANTED 500,000R

    وقتی چشمم به آگهی داخل هفته نامه عصر ارتباط افتاد ، داشتم شاخ در می یوردم ! متن آگهی این چنین بود : تصاویر فوق مربوط به ۴ شماره از نشریات قدیمی عصر ارتباط است که از یک ماه پیش از آرشیو خارج و تاکنون مراجعت ننموده اند . خواهشمند است چنانچه در آرشیو خود…