شکستن رکورد محاسبه عدد پی با یک پی‌سی (۲.۷ تریلیون)

رکورد قبلی عدد پی ۲.۵ تریلیون (تریلیون =ده به توان ۱۲) رقم اعشار بوده. این رکورد توسط یه سوپر کامپیوتر واقعی (T2K) که در زمان خودش ۴۷م بوده، در مدت زمان ۷۳ ساعت و ۳۶ دقیقه ثبت شده است. و اما رکورد ۲.۷ تریلیون که یک شاهکار حساب می‌شه با مشخصات سخت افزاری  کور آی‌سون… ادامه خواندن شکستن رکورد محاسبه عدد پی با یک پی‌سی (۲.۷ تریلیون)