برچسب: دانلود منیجر

  • مدیریت دانلود

    قطعا بهترین و قویترین برنامه مدیریت دانلود در لینوکس برنامه تحت خط فرمان wget است که زبان من از بیان قدرت و کارائی آن قاصر است برای پی بردن به این موضوع اینجا و اینجا را حتما نگاه کنید اما با وجود پیشرفت روزافزون در دنیای وب امروز دیگر استفاده از نرم افزارهای گرافیکی مدیریت…