برچسب: انرژی

  • ذخیره انرژی، پول و باتری با گرانولا در لینوکس

    گرانولا برنامه‌ای موثر در کاهش مصرف انرژی است بدون اینکه راندمان و عملکرد سیسستم را کاهش بدهد. ویژگی های اصلی برنامه: قدرت بالا در کاهش مصرف انرژی به صورت نرم‌افزاری در دنیای لینوکس اجرا در پیش زمینه کمترین تاثیر در عملکرد سیستم همونطور که می‌بینید برنامه میگه چقدر تو مصرف پول و انرژی و co2…